Projemizde, atölye dizisindeki faaliyetleri ve etkinlikleri hazırlayan kimselere kolaylaştırıcı diyoruz. Kolaylaştırıcılar formel eğitim faaliyetlerindeki öğretmenlerden farklıdır. Öğretmenlerin temel görevi eğitim vermekken, kolaylaştırıcılar atölye süreci boyunca katılımcılara rehberlik etmeyi amaçlar.

Katılımcılık hem bir “rol” hem de bir “ilke” olarak okunabilir. Gönüllülüğe dayalı olarak atölye çalışmalarına katılmayı kabul etmiş kişiler katılımcı rolündedir. Bir ilke olarak katılımcılık ise, farklılıklara saygı ve eşit söz hakkı gibi grup normlarının korunarak müşterek çalışma bağlamını inşa etmekle ilgilidir.