Çevrimiçi atölye faaliyetlerinde, fiziksel olarak bir araya gelinmez; süreç yalnızca internet ve dijital platformlar aracılığıyla ilerler. YAFAP’ta çevrimci ve anonim bir atölye süreci işletiyoruz.

Anonimlikten kastımız kişisel bilgilerin (isim, adres, telefon numarası vb.) ve anlık görüntünün, atölye grubundaki diğer katılımcılarla ve üçüncü taraflarla paylaşılmamasıdır. Atölyelerimizin gerçekleşeceği çevrimiçi platformda katılımcılar birbirleriyle yalnızca konuşarak ve yazışarak iletişim kurabilirler ve atölye süresince sadece kolaylaştırıcılar katılımcıların anlık görüntüsüne erişebilir ve katılımcılar da kolaylaştırıcıları görebilir. Bu noktada araştırma projemizdeki anonimlik kıstasımızı koruyarak atölye çalışmalarına özgünlük katmayı hedefliyoruz.