Atölyeler, bir grup katılımcının, kolaylaştırıcı ve/veya süreci yürüten bir uzman eşliğinde bir araya gelerek belirli bir amaçla bir tema üzerinde çalışırken gruptaki her kişinin fikirlerini paylaşma imkânı bulduğu ve birlikte çalışarak sonuçta ortaya özgün fikirsel üretimler çıkardıkları çalışmalar ve deneyim alanlarıdır. Atölye faaliyetlerini, örneğin çalıştay, seminer, odak grup, eğitim/ders/kurs gibi diğer grup bazlı çalışmalardan ayıran çeşitli unsurlar ve özellikler bulunmaktadır.

Atölye çalışmalarımızda grup tartışması, beyin fırtınası, hayalde canlandırma gibi yöntemler ve hem senkron hem asenkron faaliyetler, yanı sıra buz kırıcılar (ice-breakerlar), fikir havuzu oluşturma gibi rutin uygulamalar bulunmaktadır. Projemizde bunlardan yararlanarak etkileşime dayalı bir deneyim imkânı sunuyoruz.