YAFAP, TÜBİTAK “COVID-19 ve Toplum” başlıklı ARDEB-1001 proje çağrısı kapsamında hazırlanmış ve 120K435 proje numarasıyla onaylanmış bir TÜBİTAK projesidir. YAFAP ekibi, Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı ve Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı akademisyenlerinden ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinden oluşmaktadır.