YAFAP, TÜBİTAK “COVID-19 ve Toplum” başlıklı ARDEB-1001 proje çağrısı kapsamında hazırlanmış ve 120K435 proje numarasıyla onaylanmış bir TÜBİTAK projesidir. YAFAP ekibi, Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı ve Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı akademisyenlerinden ve başta Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü olmak üzere çeşitli üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimlerini sürdüren öğrencilerden oluşmaktadır.


Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. M. Ersin KUŞDİL - Bursa Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bursa.

Araştırmacılar

Doç. Dr. Leman Pınar TOSUN - Bursa Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bursa.

Dr. Öğr. Üyesi Ahu ÖZTÜRK - Bursa Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bursa.

Bursiyerler

Gamze ÖZDEMİR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Çanakkale.

Merve ÇAVUŞOĞLU - Bursa Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bursa.

Kenan ALPARSLAN - Muş Alparslan Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Muş.

Dilan POLAT - Bartın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bartın.

Sercan KARLIDAĞ - Altınbaş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul.

Anıl KABLANOĞLU - Süleyman Demirel Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Isparta.

Baran ŞENGÜL - Yaşar Üniversitesi, yüksek lisans öğrencisi.

Büşra Melis ZEYBEK - İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans öğrencisi.

Necati ENÖZ - Dokuz Eylül Üniversitesi, yüksek lisans öğrencisi.

Sinem Söker - Işık Üniversitesi, yüksek lisans öğrencisi.