• YAFAP Duyuru

    Atölye gruplarının projelerine buradan ulaşabilirsiniz

  • YAFAP'a Hoş Geldiniz! :)


Atölye

Atölye faaliyetleri sadece ders yapmaya ya da sadece oyun oynamaya benzemezler!

Çevrimiçi "Anonim" Atölye

Çevrimiçi atölye faaliyetlerinde, fiziksel olarak bir araya gelinmez; süreç yalnızca internet ve dijital platformlar aracılığıyla ilerler. Anonimlikten kastımız ise kişisel bilgilerin (isim, adres, telefon numarası vb.) ve anlık görüntünün, atölye grubundaki diğer katılımcılarla ve üçüncü taraflarla paylaşılmamasıdır.

Kolaylaştırıcılık/Katılımcılık

Gönüllülüğe dayalı olarak atölye çalışmalarına katılmayı kabul etmiş kişiler katılımcı rolündedir. Kolaylaştırıcılar ise formel eğitim faaliyetlerindeki öğretmenlerden farklılardır.